Leaba agus piliúir

IOMPAR

Céim 1: Raithneach go hOulart

FERNS

Bus: Bus Loch Garman, Bus Éireann, busanna dhá uair san uair ag nascadh le hInis Córthaidh/Loch Garman (le ceangal leis an Traein agus Hbr Bhaile Átha Cliath/Ros Láir)

Nó cuireann Guaire/Baile Átha Cliath (busanna díreach chuig agus ó aerfort Bhaile Átha Cliath go Fearna) traein go Loch Garman/Baile Átha Cliath freisin.

Bus naisc áitiúil ó Fhearna go Guaire ceann in aghaidh an lae i ngach treo.

Bus Éireann: https://www.buseireann.ie/

Bus Loch Garman: https://www.wexfordbus.com/

LocalLink : https://www.locallink.ie/

Ar Traein: Cuireann Iarnród Éireann (Irish Rail) seirbhísí laethúla ar fáil go hInis Córthaidh agus go Guaire in aice láimhe. Le haghaidh amchláir agus táillí reatha, seiceáil a shuíomh Gréasáin le do thoil: https://www.irishrail.ie/en-ie/

Páirceáil: Tá páirceáil phoiblí in aisce ar fáil ar fud an tsráidbhaile.

 

OULART

Rochtain tacsaí amháin

TK Cabs Inis Córthaidh 053 9237888: https://tkkabs.ie/

Creagh Cabs Gorey 087 149 2217 https://www.creaghcabs.com/

Páirceáil: Tá carrchlós poiblí ag séadchomhartha Tulach a’tSolais.

Céim 2: Oulart go Geata an Ola

OILGATE

Bus: Bus Loch Garman, Bus Éireann, busanna faoi dhó san uair ag nascadh le hInis Córthaidh/Loch Garman (le ceangal leis an Traein agus Hbr Bhaile Átha Cliath/Ros Láir)

Nó cuireann Guaire/Baile Átha Cliath (busanna díreach chuig agus ó aerfort Bhaile Átha Cliath go Fearna) traein go Loch Garman/Baile Átha Cliath freisin.

Bus naisc áitiúil ó Fhearna go Guaire ceann in aghaidh an lae i ngach treo.

Bus Éireann: www.buseireann.ie

Bus Loch Garman: www.wexfordbus.com

Páirceáil: Ar fáil in Oilgate.

Céim 3: Geata Ola go Baile Phiarais

CAISLEÁN BHAILE ÁTHA CLIATH / PIERCESTOWN

Bus: Loch Garman Sráid na Tríonóide go Caisleán Bhaile Sheáin / Piercestown 4 huaire sa lá.

Amchlár Bus Loch Garman – https://bookings.wexfordbus.com/Timetable/TimetableHome (roghnaigh Bealach 390 ón anuas)

Tacsaí: Wexford Cabs – http://www.wexfordcabs.ie/ – 053 9123123

Páirceáil: Ar fáil i gCaisleán Bhaile Sheáin agus i mBaile Phiarais.

Céim 4: Baile Phiarais go hOileán Mhuire

OILEÁN ÁR MBAN

Ní seirbhís rialta é Bus Nasc Áitiúil ó Oileán Mhuire.

Busanna ó Chill Fhionnóg go Loch Garman / Cuan Ros Láir go rialta

Bus naisc áitiúil ó Fhearna go Guaire ceann in aghaidh an lae i ngach treo.

Bus Éireann: https://www.buseireann.ie/

Bus Loch Garman: https://www.wexfordbus.com/

Tacsaithe: JR Taxis 086 210 5800

Páirceáil: Ar fáil in Oileán Mhuire.

Céim 5: Oileán Mhuire go Ros Láir agus ansin bád farantóireachta go Fishguard / Goodwick

ROSSLAIR

Má leanann tú ar aghaidh go dtí an Bhreatain Bheag:

Trasnaíonn bád farantóireachta Stena Line go dtí an Bhreatain Bheag dhá uair sa lá ag 7.30 rn (ag sroicheadh ​​ag 11am) agus 6.15 pm (ag sroicheadh ​​ag 21.45 pm). Tá sonraí an bhealaigh, na hamanna agus na gcostas ar fáil ag: https://www.stenaline.co.uk/routes/fishguard-rosslare.

Más paisinéir cos thú, téigh isteach i bhfoirgneamh an chríochfoirt agus seiceáil isteach. Ón áit seo tógfar tú ar bhus chuig an mbád farantóireachta le haghaidh do thuras go dtí an Bhreatain Bheag.

Má fhanann tú in Éirinn:

Ar an mbus:

Soláthraíonn Bus Éireann seirbhís rialta bus idir stáisiún bus Loch Garman agus an calafort. I stáisiún bus Loch Garman feidhmíonn Bus Éireann go leor bealaí bus a nascann Loch Garman le bailte móra agus cathracha. Féach https://www.buseireann.ie/ le haghaidh tuilleadh eolais

Bus Loch Garman – oibrímid rogha seirbhísí bus idir Loch Garman, Port Láirge, Ceatharlach agus Cathair & Aerfort Bhaile Átha Cliath. Féach ar an https://www.wexfordbus.com/ le haghaidh tuilleadh eolais

Nasc Áitiúil – cuir seirbhís baile agus sráidbhaile áitiúil ar fáil i gcontae Loch Garman. Tabhair cuairt ar https://locallinkwexford.ie/ le haghaidh tuilleadh eolais

Is féidir teacht ar áiseanna bus lasmuigh den phríomhfhoirgneamh teirminéil

 

Ar traein:

Feidhmíonn Iarnród Éireann an líne iarnróid ó Bhaile Átha Cliath (Connolly) go Port Euro Ros Láir. Tá suas le 5 sheirbhís ar fáil gach lá.

Tá stáisiún traenach Europort Ros Láir suite laistigh de shiúlóid seacht nóiméad ó fhoirgneamh an chríochfoirt, níl le déanamh ach na comharthaí ainmnithe a leanúint!

Chun an t-eolas is déanaí a fháil maidir le hamchláir traenacha agus chun ticéid a chur in áirithe téigh chuig an https://www.irishrail.ie/ga-ie/.

Céim 6: Goodwick go Melin Tregwynt

Iompar poiblí

Trasnú rialta farantóireachta ó Ros Láir go Goodwick le Stena Line.

Seirbhísí iarnróid ó ar fud na Breataine go Fishguard & Goodwick arna n-oibriú ag Transport for Wales.

Ar feadh an bhealaigh, tá an tairiscint iompair phoiblí is fearr á reáchtáil ag Comhairle Pembrokeshire agus tugtar Fflecsi air. Leis an tseirbhís seo is féidir leat stad a iarraidh áit ar bith laistigh de chrios áirithe agus tá seirbhís ar fáil ó 07:30 go 18:30 ó Luan go Satharn (gan seirbhís ar an Domhnach). Is féidir Bus Fflecsi a chur in áirithe trína aip féin nó trí ghlaoch a chur ar 0300 234 0300 agus is fearr é a chur in áirithe roimh ré chun fanacht fada a sheachaint.

Bheadh piocadh bus Fflecsi don chéim seo d’Aber Mawr ag Melin Tregwynt in aice láimhe.

De bhóthar

Tá seirbhís an-mhaith ag Goodwick le seirbhísí traenach agus farantóireachta ó Éirinn. Tá go leor páirceála ar fáil freisin.

Moltar seirbhísí tacsaí príobháideacha mura bhfuil na seirbhísí bus ar fáil.

Páirceáil

Páirceáil ar fáil in Goodwick. Eolas ar shuíomh Gréasáin na Comhairle.

Páirceáil an-teoranta ar an mbóthar ag Aber Mawr.

Céim 7: Melin Tregwynt go hObar Éide

Iompar poiblí

Reáchtálann Comhairle Penfro an Fflecsi (https://www.fflecsi.wales/locations/pembrokeshire/) áit ar féidir leat stad a iarraidh áit ar bith laistigh de chrios áirithe agus beidh siad ag piocadh suas ó Aber Mawr nó Melin Tregwynt in aice láimhe. Is féidir Bus Fflecsi a chur in áirithe trína aip féin nó trí ghlaoch a chur ar 0300 234 0300.

De bhóthar

Moltar seirbhísí tacsaí príobháideacha mura bhfuil na seirbhísí bus ar fáil.

Páirceáil

Is beag páirceáil ar an mbóthar atá ar fáil in Abermawr.

Ag Abereiddi, tá carrchlós de mhéid maith – gearrtar é i míonna an tsamhraidh (fear sa bhoth, b’fhearr le hairgead tirim).

Céim 8: Obar Éide go dtí an Gaineamh Bán

Iompar poiblí

Reáchtálann Comhairle Penfro an Fflecsi (https://www.fflecsi.wales/locations/pembrokeshire/) áit ar féidir leat stad a iarraidh áit ar bith laistigh de chrios áirithe agus beidh siad ag piocadh suas ó Aber Mawr nó Melin Tregwynt in aice láimhe. Is féidir Bus Fflecsi a chur in áirithe trína aip féin nó trí ghlaoch a chur ar 0300 234 0300

Tá seirbhís bus i bhfad níos minicí laistigh de réigiún Cheann Oileán Dháiví (403 Celtic Coaster – https://www.pembrokeshire.gov.uk/bus-routes-and-timetables/bus-routes-list-coastal-buses) a ar siúl gach 30 nóiméad le linn shéasúr an tsamhraidh.

De bhóthar

Moltar seirbhísí tacsaí príobháideacha mura bhfuil na seirbhísí bus ar fáil.

Páirceáil
Tá carrchlóis ar fáil in Obar Éide, sa Ghort Bán agus i dTigh Dháibhí.

Céim 9: St Davids

De bhóthar

WHITESANDS AND DAVIDS

Reáchtálann Comhairle Penfro an Fflecsi (https://www.fflecsi.wales/locations/pembrokeshire/) áit ar féidir leat stad a iarraidh áit ar bith laistigh den chrios ar leith. Is féidir Bus Fflecsi a chur in áirithe trína aip féin nó trí ghlaoch a chur ar 0300 234 0300.

Déanann an 403 Celtic Coaster go minic (https://www.pembrokeshire.gov.uk/bus-routes-and-timetables/bus-routes-list-coastal-buses) seirbhísiú ar an mBán Bán agus ar Thó Dháith a ritheann gach 30 nóiméad sa samhradh agus gach uair sa gheimhreadh nó an tseirbhís Flecsi ( https://www.fflecsi.wales/locations/pembrokeshire/ ).

Páirceáil

Tá carrchlóis ar fáil sa Ghort Bán agus i dTigh David.

AG TEACHT CHUIG/Ó NAOMH

Ar Bhus & Traenach: Níl aon stáisiún traenach i dTogh Davids. Tá na cinn is gaire in Hwlffordd agus Fishguard & Goodwick agus is féidir sonraí na dtraenacha a fheiceáil ar The Train Line ( https://www.thetrainline.com/ ).

Tá seirbhís rialta bus (T11) ann a cheanglaíonn Fishguard go Hwlffordd (https://traws.cymru/)

Sa Charr: B’fhéidir gurb é an bealach is fusa le Teach Dháibhí a bhaint amach áit a bhfuil roinnt carrchlós. Is é airgead tirim an bealach is éasca chun íoc as páirceáil anseo (bonn amháin). Is féidir leat íoc le haip ach ní bhíonn an comhartha líonra iontaofa i gcónaí. Tuilleadh eolais: https://stdavids.gov.uk/community-information-2/car-parks/

Cláraigh dár Nuachtlitir

Bí ar an gcéad duine a bheidh ar an eolas faoi imeachtaí treoraithe atá á dtairiscint ar an mbealach agus ar na forbairtí is déanaí go léir agus muid ag druidim le seoladh oilithreachta in 2023.

lógó

Subscribe To Our E-News

Keep up to date with news from the pilgrimage route. 

You have Successfully Subscribed!