Grúpa ar chonair an chósta

ÁR FHOIREANN Oilithreachta

lógónna

Tionscadal maoinithe ag an AE / CFRE a bhí i Naisc Ársa a athbheochan na naisc ársa idir Loch Garman Thuaidh agus Sir Benfro Thuaidh, Éire agus an Bhreatain Bheag, chun turasóireacht inbhuanaithe a chruthú sna réigiúin seo agus eatarthu. Is é an príomhtháirge oidhreachta ón tionscnamh ná ár mbealach oilithreachta trasteorann a nascann Fearna i Loch Garman, Éire le Tigh Davids i Sir Benfro, an Bhreatain Bheag. Cuireann an bealach 260km i gcuimhne dúinn an comhoidhreacht atá aibhsithe ag cairdeas beirt naomh ón 5ú hAois, Naomh Aodán as Éirinn agus Naomh Dáiví ón mBreatain Bheag.

Bhronn Comhairlí Contae Loch Garman agus Sir Benfro an ciste ERDF ar chuibhreannas oilithreachta a bhí comhdhéanta den British Pilgrimage Trust (comhlacht ceannais), le tacaíocht ó Pilgrim Paths Ireland atá lonnaithe in Éirinn agus dhá sholáthraí oilithreachta bunaithe sa Bhreatain Bheag, Journeying and Guided Pilgrimage.

Ag féachaint ar aghaidh chuig todhchaí an bhealaigh oilithreachta, tá cuideachtaí leasa pobail á mbunú in Éirinn agus sa Bhreatain Bheag araon chun an tacaíocht a theastaíonn chun bealach na hoilithreachta a bhainistiú a sholáthar. Tá súil againn go mbeidh siad seo i bhfeidhm in 2024.

Tabhair do d’aire le do thoil go bhfuil an bealach in Éirinn fós ar feitheamh creidiúnú ó Spórt Éireann a d’fhéadfadh suas le 2025 nó níos faide a thógáil. Tabhair faoi deara le do thoil an séanadh ar ár leathanach baile agus ar ár leathanach teagmhála maidir leis sin. Go raibh míle maith agat.

Lógó BPT

An Comhlacht Ceannais

Is carthanas é Iontaobhas Oilithreachta na Breataine a bunaíodh in 2014 atá tiomanta don oilithreacht a athnuachan mar chineál oidhreachta cultúrtha a chuireann folláine iomlánaíoch chun cinn, ar mhaithe le leas an phobail. Áirítear le folláine iomlánaíoch sláinte fhisiciúil, mheabhrach, mhothúchánach, shóisialta, phobail, chomhshaoil agus spioradálta, agus is é an aidhm atá leis na tairbhí seo a dhéanamh inrochtana do lucht éisteachta leathan nua. Tá an cumas ag an oilithreacht pobal agus éagsúlacht a chur chun cinn i dtírdhreach spioradálta na Breataine Bige agus na hÉireann.

deilbhín facebook

Pilgrim Paths Ireland

pilgrim paths ireland logo

Is comhlacht ionadaíoch neamh-sainchreidmheach é Pilgrim Paths Ireland do chosáin oilithrigh meánaoiseach na hÉireann. Bunaíodh PPI in 2013 chun maoirsiú a dhéanamh ar fhorbairt agus ar chur chun cinn chosán meánaoiseach oilithreachta na hÉireann, agus tá sé comhdhéanta de 12 ghrúpa pobail a thacaíonn le cosáin ar leith.

deilbhín facebook

Journeying

Lógó turais

Is eagraíocht dheonach neamhbhrabúsach é Journeying a thugann grúpaí beaga ar laethanta saoire siúil treoraithe i dtimpeallacht Chríostaí neamhfhoirmiúil chuig na codanna sin de na hOileáin Bhriotanacha nach bhfuil chomh buailte. Ag fánaíocht trí áiteanna áille in Albain, i Sasana, sa Bhreatain Bheag agus in Éirinn, tá stair agus oidhreacht na nOileán seo thart. Tá treoraithe deonacha i gceannas ar gach saoire. Is sa spioradáltacht Cheilteach atá bunús an Turais agus is snáithe í an oilithreacht atá fite fuaite trí gach a ndéanaimid.

deilbhín facebook

Guided Pilgrimage

Lógó Oilithreacht Threoraithe

Is comhlacht taistil neamhbhrabúis é Guided Pilgrimage a sholáthraíonn raon d’eispéiris oilithreachta Ceilteach in Iarthar na Breataine Bige, ó thurais threoraithe ocht lá go turais fhéintreoraithe. Oibríonn siad le grúpaí príobháideacha le socruithe saindeartha a oireann dá leasanna agus daoine aonair ag áirithint ar imeacht socraithe.

deilbhín facebook

sliogán muiríní

Cláraigh dár Nuachtlitir

Bí ar an gcéad duine a bheidh ar an eolas faoi imeachtaí treoraithe agus faoi na forbairtí is déanaí ar an mbealach.

lógó

Creidmheas Grianghraf Ceanntásc – Karel Jasper

Subscribe To Our E-News

Keep up to date with news from the pilgrimage route. 

You have Successfully Subscribed!