TROSOLWG

Gan gychwyn o Dŷ Chwedlau’r Bygone Days, mae’r llwybr yn arwain i’r de-orllewin. Ar un adeg roedd yr arddull adeiladu to gwellt hon yn gyffredin ar draws Iwerddon wledig ond mae bellach yn fwyaf cyffredin yn Wexford, sydd â’r nifer fwyaf o fythynnod o’r fath. Adeiladwyd yr adeiladau traddodiadol hyn yn bennaf o waliau llaid, gyda waliau gwyngalchog a thoeau â gwellt gwenith neu geirch arnynt. Strwythurau gwerinol syml, maent bellach yn cael eu hystyried yn rhan bwysig o dreftadaeth adeiledig Iwerddon. Edrychwch allan am fwy ar hyd y ffordd.

Yna mae’r llwybr yn mynd â chi i Goedwig Kilbride, gan ddilyn llwybr sylvan i fferm ac yna i fynwent bwysig 1798 Ballyhuskard.

Ar ôl golygfeydd hyfryd o’r dyffryn, byddwch yn cyrraedd Oilgate i orffen y cam hwn yn Eglwys Dewi Sant. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â Gardd Iachau Raphael ar dir yr Eglwys, sydd i lawer yn gyrchfan pererindod yn ei rhinwedd ei hun.

UCHAFBWYNTIAU / LLEOEDD O DDIDDORDEB

Ty Chwedlau'r Dyddiau Bygone

Mae bwthyn to gwellt swynol, dros 200 oed, yn lleoliad perffaith ar gyfer adrodd straeon a chanu gan roi croeso cynnes i ymwelwyr. Mae wedi bod yno ers Gwrthryfel 1798, felly mae’n siŵr bod gan gerrig yr adeilad lawer o straeon i’w hadrodd. Bu byw ynddo tan 1992 ac yna ei adfer i’w ffurf wreiddiol yn 1996.

Cynhelir nosweithiau adrodd straeon a digwyddiadau eraill yn rheolaidd a John Dempsey yw’r trefnydd lleol. Y peth gorau yw cysylltu trwy eu tudalen facebook i weld pryd mae digwyddiadau wedi’u cynllunio.

Gardd Iachau Raphael

Dyma le rhyfeddol lle mae llawer o bobl yn dod ar bererindod i fynd i’r afael â mater yn eu bywydau. Mae’r ardd yn adrodd stori o bererindod. Mae’n amlygu materion mawr bywyd fel galar a cholled ac yn darparu man gobaith lle mae’n bosibl cymryd amser i fynd i’r afael â’r materion hyn a dod o hyd i ffordd drwyddynt i ddyfodol newydd.

Tad John Murphy

Arwydd boolavogue

Mae Oulart yn gyfystyr â Gwrthryfel 1798. Gellir dadlau mai Brwydr Oulart Hill oedd brwydr fwyaf dylanwadol y gwrthryfel.

I ddechrau, arweiniodd heddychwr, y Tad John Murphy, ei bobl mewn gwrthryfel digymell yn dilyn gweithredoedd o ormes a gormes yn erbyn ei blwyfolion yn ystod 1798, a daeth yn un o brif arweinwyr gwrthryfel Wexford yn erbyn rheolaeth Prydain yn Iwerddon.

Yn llwyddiannus mewn llawer o frwydrau ac wrth gipio tref Enniscorthy, gorchfygwyd ef o’r diwedd ym Mrwydr Vinegar Hill. Wedi’i arestio’n ddiweddarach yn Swydd Carlow, cafodd ei gynnal yn y llys ar gyhuddiad o deyrnfradwriaeth. Yn euog, fe’i dienyddiwyd ym mis Gorffennaf 1798. Fodd bynnag, cedwir ei gof yn fyw yn y faled boblogaidd Boolavogue .

Drws tylwyth teg

Tylwyth Teg

Wrth fynd i mewn i Goedwig Kilbride, fe ddowch ar draws drws tylwyth teg coch. Ym mytholeg Wyddelig, dywedir bod drysau o’r fath yn rhoi mynediad i’r Isfyd Celtaidd. Mae traddodiad cryf yn honni mai’r Tuatha de Danann oedd y bobl gyntaf yn Iwerddon nes i’r Celtiaid gyrraedd a’u gyrru dan ddaear. Yna defnyddiodd y Tuatha de Danann hud i ddod yn Sidhe – hil o bobl fach sy’n hysbys heddiw fel y tylwyth teg, y rhai a allant fwrw swynion drwg ar y rhai a’u troseddant. Mae llawer o Wyddelod yn dal i geisio peidio â thramgwyddo’r Bobl Fach, a bu’n rhaid dargyfeirio traffordd beth amser yn ôl i osgoi ymyrryd â choeden dylwyth teg.

 

 

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr

Byddwch y cyntaf i wybod am ddigwyddiadau tywys sy’n cael eu cynnig ar hyd y llwybr a’r holl ddatblygiadau diweddaraf wrth i ni anelu am lansiad pererindod yn 2023.

logo

Subscribe To Our E-News

Keep up to date with news from the pilgrimage route. 

You have Successfully Subscribed!