Pererinion yn Ramsay Sound

HYRWYDDO BUSNESAU LLEOL I BERTHNASAU AR FFORDD Y PERERINION WEXFORD – SIR BENFRO

Nid yw pererinion yr un peth â thwristiaid. Rydym yn cefnogi busnesau lleol drwy hyrwyddo a chymeradwyo gwasanaethau sy’n gyfeillgar i bererinion ar hyd y llwybr. Ymunwch â’n rhwydwaith i gael eich hyrwyddo ac i gael cymorth i sicrhau’r croeso gorau i bererinion.

Sut mae’n gweithio

Yn syml, atebwch ychydig o gwestiynau am eich busnes i gofrestru fel busnes Pilgrim Friendly, Pilgrim Host neu Host Plus. Byddwch yn cael mynediad at ein canllaw y gellir ei lawrlwytho a chanllawiau ar-lein i’ch helpu i ddenu pererinion. Cwblhewch ein cwis a derbyniwch eich gwobr.

Buddion

– Proses gymeradwyo annibynnol sy’n argymell eich busnes i bererinion
– Cael eich cynnwys mewn adnoddau cynllunio a thywys a ddefnyddir gan bererinion
– Cyfleoedd marchnata cydweithredol trwy sianeli Ffordd y Pererinion Wexford – Sir Benfro
– Tystysgrif, logo a sylw digidol i’ch hyrwyddo i bererinion
– Hyfforddiant ymgyfarwyddo ar-lein am ddim
– Pecyn i’w lawrlwytho am ddim gydag awgrymiadau ar sut i ddiwallu anghenion pererinion

PILGRIM FRIENDLY

Yn addas ar gyfer:

– Lleoliadau lletygarwch
– Gweithredwyr Teithiau
— Tywyswyr
– Darparwyr trafnidiaeth

Gwobr: Sylw byr ar wefan Ffordd y Pererinion Wexford – Sir Benfro, gan gynnwys dolenni i’ch gwefan eich hun. Deunyddiau arddangos Pilgrim Friendly, sy’n cynnwys tystysgrif a sticer ffenestr.

Gofynion: Rhaid i fusnesau gynnig eu gwasanaethau ar y llwybr neu o fewn pellter rhesymol iddo, a sicrhau bod eu tîm wedi cwblhau’r canllawiau a’r cwis Pilgrim Friendly, a ddarperir ar-lein.

Cost: Am ddim

PILGRIM HOST

Yn addas ar gyfer:

– Darparwyr llety

Gwobr: Denwch bererinion i’ch busnes gyda sylw ar wefan Ffordd y Pererinion Wexford – Sir Benfro, gan gynnwys dolenni i’ch gwefan eich hun. Deunyddiau arddangos Pilgrim Host, sy’n cynnwys tystysgrif a sticer ffenestr.

Gofynion: Rhaid i fusnesau gynnig eu gwasanaethau ar y llwybr neu o fewn pellter rhesymol iddo, a sicrhau bod eu tîm wedi cwblhau’r canllawiau a’r cwis Pilgrim Friendly a ddarperir ar-lein.

Cost: Am ddim

PILGRIM HOST PLUS

Yn addas ar gyfer:

– Darparwyr llety

Gwobr: Gallant ddefnyddio’r logo Pilgrim Host ac maent yn cael sylw ar y wefan hon, gyda thudalen lawn ar gyfer eu llety. Po fwyaf o ddarpariaeth a gynigir, y mwyaf amlwg fydd y safle ar y wefan.

Gofynion: Rhaid i fusnesau gynnig eu gwasanaethau o fewn pellter cerdded rhesymol i’r llwybr, neu fod yn hygyrch o’r llwybr trwy drosglwyddiad. Rhaid iddynt sicrhau bod eu tîm wedi cwblhau’r canllawiau a’r cwis Pilgrim Friendly a ddarperir ar-lein.

Yn ogystal, rhaid iddynt gyflawni 4 o’r 6 maen prawf a ganlyn:

– Llety ar gael i’w archebu am un noson yn unig
– Yn gallu cydgysylltu trosglwyddiadau i ffordd y pererinion ac oddi yno
– Cymryd rhan mewn cynllun trosglwyddo bagiau
– Darparu brecwast neu ginio pecyn
– Cynnig cyfleusterau glanhau esgidiau
– Cynnig bwrdd brecwast pererinion a rennir, gan alluogi unigolion i rannu eu pryd gyda chyd-bererinion.

Cost: Am ddim i fusnesau sy’n ymuno cyn Gorffennaf 2023

Ydych chi’n gwybod?

Yn ôl ymchwil ar effaith economaidd arlwy i bererinion sydd wedi hen ennill ei blwyf:

  • Mae pererinion yn cael mwy o effaith economaidd na thwristiaid arferol, gyda phob pererin yn cael yr un effaith economaidd â hyd at 2.3 o ymwelwyr domestig.
  • Mae pererinion yn cefnogi’r economi gyffredinol, gyda phob ewro sy’n cael ei wario gan bererinion yn cynhyrchu hyd at 11% o allbwn ychwanegol.
  • • Mae pererinion yn cefnogi cyflogaeth, gyda phob ewro sy’n cael ei wario gan bererin yn cynhyrchu hyd at 18% o gyflogaeth ychwanegol.
  • Mae pererinion yn cefnogi cynnyrch lleol, gyda gwasanaethau bwyd a diod a gynhyrchir yn lleol yn cyfrif am 61% o’u gwariant o gymharu â 26% yn achos twristiaid dibreswyl.

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr

Byddwch y cyntaf i wybod am ddigwyddiadau tywys sy’n cael eu cynnig ar hyd y llwybr a’r holl ddatblygiadau diweddaraf wrth i ni anelu am lansiad pererindod yn 2023.

logo

Credyd Llun Pennawd – Karel Jasper

Subscribe To Our E-News

Keep up to date with news from the pilgrimage route. 

You have Successfully Subscribed!