pererinion yn sir benfro

DIGWYDDIADAU

Pererinion yn Abereiddi

Mwy o Ddigwyddiadau yn cael eu Ychwanegu

Mae llawer yn digwydd o amgylch llwybr y bererindod. Nid yn unig mae sgyrsiau a phererindodau undydd wedi’u trefnu gan y Tîm Pererindod ond fe welwch isod hefyd wybodaeth am bererindod aml-ddiwrnod yn Wexford a Sir Benfro.

Os ydych yn darparu unrhyw fath o weithgaredd o natur pererindod ar neu gerllaw PPCC, cysylltwch â ni a rhowch wybod i ni am y trefniadau ac rydym yn hapus i gynnwys eich digwyddiad ar y tudalennau hyn.

Diwrnod Pererindod Sant Padrig

Ar Benwythnos Sant Padrig dathlwch y cysylltiadau rhwng Iwerddon a Chymru ar y Ffordd Pererinion newydd rhwng Wexford-Sir Benfro. Pererindod o Sant Pedr Wdig i Eglwys Sant Gwyndaf a Ffynnon Sanctaidd Llanwnda gyda David Pepper, arbenigwr o Wexford-Pembrokeshrie Pilgrim Way BPT , yn dathlu Penwythnos Sant Padrig a’r cysylltiadau rhwng y ddwy wlad Geltaidd. (Pellter: 6 milltir)

Cymru

ardal Wdig

Dydd Sadwrn 18 Mawrth 2023
9am

Pererindod Dydd Gwener y Groglith T ŷ Shalom

Ar gam olaf Llwybr Pererinion Wexford-Sir Benfro, byddwn yn dilyn yn ôl traed Tyddewi a Sain Aidan gan fynd trwy dirnodau hynafol, ailgysylltu â’r amgylchedd naturiol, rhannu a dathlu’r ardal hyfryd hon gyda’r gymuned a’r teithiwr chwilfrydig o yn agos ac yn bell.

Cymru

ardal Tyddewi

Gwe 07 Ebrill 2023
Dydd Gwener y Groglith
9am

Pererindod: St Aidan’s Way

Teithio Ymunwch â ni ar gyfer y bererindod 95km hon fdilyn yn ôl troed Sant Aidan yn y chweched ganrif wrth iddo deithio trwy Co. Wexford o Ferns i Ynys Ein Harglwyddes ar ei ffordd i gwrdd â Dewi Sant Cymru. Byddwn yn ymuno â’n ffrindiau da yn Waterford Camino Tours i greu profiad pererinion arbennig. Bookable nawr.

Iwerddon

Camau 1-5 (Rhedyn i Ynys Ein Harglwyddes)

Sul-Gwener 21-26 Mai 2023

Pererindod: St David’s Way

Journeying Ymunwch â ni ar gyfer 900 mlynedd ers pererindod Llwybr Dewi Sant ar Lwybr Arfordir gwyllt Parc Cenedlaethol Penfro. Mae’r bererindod 60km hon yn brofiad oes, gydag eglwysi Celtaidd hynafol, ffynhonnau sanctaidd, cylchoedd cerrig, a bywyd gwyllt rhyfeddol ar yr hyn y mae Lonely Planet yn ei ddisgrifio fel llwybr arfordir gorau’r byd. Archebu nawr.

Cymru

Camau 6-9 (Wdig i Dyddewi)

Llun – Sadwrn 29 Mai – 03 Mehefin 2023

Pererindod Dŵr a Gwenyn yn arwain at Ffair Ganoloesol

Eglwys Gadeiriol Tyddewi a WexfordMae Llwybr Pererinion Sir Benfro yn ymuno i arwain taith gerdded fer sy’n cysylltu St Aidan a Dewi Sant. Wrth i ni gerdded, mae’r straeon sy’n gysylltiedig â Dewi ac Aidan yn cael eu hailadrodd yn y dirwedd.

Cymru

Tyddewi

Dydd Llun 29 Mai 2023
9am

Ffair Ganoloesol

Mae Ancient Connections yn trefnu ffair ganoloesol ym Mhalas yr Esgob yn Nhyddewi ar ddydd Llun gŵyl banc diwedd mis Mai. Cysylltwch yn uniongyrchol â nhw am ragor o wybodaeth a byddwn yn postio manylion yma pan fydd ar gael.

Cymru

Tyddewi

Dydd Llun 29 Mai 2023

Gwyl

Mae Ancient Connections yn trefnu Gŵyl yn Ferns, Co Wexford. Cysylltwch yn uniongyrchol â nhw am ragor o wybodaeth a byddwn yn postio manylion yma pan fydd ar gael.

Iwerddon

Ferns, Co Wexford

Sul-Llun 04-05 Mehefin 2023

Pererindod: Ffordd Dewi Sant

Pererindod Dan Arweiniad – Ymunwch â grŵp pererinion bach am bererindod 5 noson / 6 diwrnod ar hyd Llwybr Pererinion Wexford-Sir Benfro yng Nghymru (Camau 6-9). Rydym yn aros mewn llety cyfforddus ar hyd y llwybr ac mae’r holl brydau bwyd a threfniadau teithio wedi’u cynnwys gan adael lle i chi fwynhau’ch pererindod yn llawn ar hyd Llwybr Arfordir Penfro. Archebu nawr.

Cymru

Camau 6-9 (Wdig i Dyddewi)

Llun – Sadwrn 12-17 Mehefin 2023

Pererindod: Ffordd Dewi Sant

Pererindod Dan Arweiniad – Ymunwch â grŵp pererinion bach am bererindod 5 noson / 6 diwrnod ar hyd Llwybr Pererinion Wexford-Sir Benfro yng Nghymru (Camau 6-9). Rydym yn aros mewn llety cyfforddus ar hyd y llwybr ac mae’r holl brydau bwyd a threfniadau teithio wedi’u cynnwys gan adael lle i chi fwynhau’ch pererindod yn llawn ar hyd Llwybr Arfordir Penfro. Archebu nawr.

Cymru

Camau 6-9 (Wdig i Dyddewi)

Llun – Sadwrn 20-25 Awst 2023

DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Rydym eisoes wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau yn Wexford a Sir Benfro ac edrychwn ymlaen at gynnig llawer mwy. Gallwch fod ymhlith y cyntaf i wybod am ddigwyddiadau yn y dyfodol trwy gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr. Byddem wrth ein bodd i fod ar bererindod gyda chi.

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr

Byddwch y cyntaf i wybod am ddigwyddiadau tywys sy’n cael eu cynnig ar hyd y llwybr a’r holl ddatblygiadau diweddaraf wrth i ni anelu am lansiad pererindod yn 2023.

logo

Credyd Llun Pennawd – Karel Jasper

Subscribe To Our E-News

Keep up to date with news from the pilgrimage route. 

You have Successfully Subscribed!