pererinion yn sir benfro

DIGWYDDIADAU

Pererinion yn Abereiddi

Mwy o ddigwyddiadau yn cael eu hychwanegu

Mae llawer yn digwydd o amgylch ffordd y pererinion. Yn ogystal â sgyrsiau a phererindodau undydd a drefnir gan y Tîm Pererindod, mae gwybodaeth isod hefyd am bererindodau aml-ddiwrnod yn Wexford a Sir Benfro.

Os ydych chi’n darparu unrhyw fath o weithgarwch o natur pererindod ar y llwybr neu yn y cyffiniau, cysylltwch â ni i roi gwybod i ni am y trefniadau ac rydym yn hapus i gynnwys eich digwyddiad ar y tudalennau hyn.

Pererindod: Ffordd Sant Aidan (WPPW)

Celtic Ways Ireland / JourneyingMae dau o’n partneriaid arweiniol yn ymuno i ddarparu pererindod dywys ar hyd St Aidan’s Way, ochr Wyddelig llwybr WPPW. Rydych chi mewn dwylo da gyda Celtic Ways Ireland (Waterford Camino yn flaenorol) sydd â gwybodaeth arbenigol o’r llwybr a phrofiad o gerddoriaeth draddodiadol ac adrodd straeon, y mae Iwerddon yn enwog amdano.

Iwerddon

Camau 1-5 (Ferns to Rosslare)

Sul 28 Ebrill i Gwener 03 Mai 2024

Pererindod: Ffordd Dewi Sant (WPPW)

JourneyingYn dilyn ymlaen o’r bererindod ar The Way of St Aidan yn Wexford, mae Journeying yn cynnig estyniad i Ffordd Dewi Sant yn Sir Benfro i wneud Llwybr Pererinion cyfan o Wexford-Sir Benfro (WPPW). Byddwch yn aros mewn un man cychwyn am hyd eich taith ac yn cerdded Llwybr Arfordir Sir Benfro bob dydd i gyrraedd Tyddewi. Mae’r daith hon wedi’i harchebu’n llawn ar hyn o bryd ond cysylltwch â Journeying os dymunwch fynd ar restr aros i ganslo.

Cymru

Camau 6-9 (Wdig i Dyddewi)

Gwe 03 – Mercher 08 Mai 2024

Pererindod: Ffordd Dewi Sant (WPPW)

Guided Pilgrimage – Ymunwch â grŵp bach o bererinion am bererindod 5 noson / 6 diwrnod ar hyd Llwybr Pererinion Wexford-Sir Benfro yng Nghymru (Camau 6-9). Rydych chi’n aros mewn gwahanol arosfannau dros nos (mae bagiau’n cael eu trosglwyddo) wrth i chi wneud eich ffordd ar hyd Llwybr Arfordir Sir Benfro, un o’r llwybrau arfordir gorau yn y byd (Lonely Planet) o Wdig i Dyddewi.

Cymru

Camau 6-9 (Wdig i Dyddewi)

Llun 13 – Sadwrn 18 Mai 2024

Pererindod: Ffordd Dewi Sant (WPPW)

Celtic Ways Ireland – Ymunwch â Celtic Ways Ireland (Waterford Camino gynt) ar eu taith ar hyd y llwybr ar ochr Cymru gan gychwyn yn Iwerddon gyda’r fferi yn croesi o Rosslare i Abergwaun ac yna 4 diwrnod yn cerdded ar hyd Llwybr Arfordir Sir Benfro i Dyddewi.

Cymru

Camau 6-9 (Rosslare i Dyddewi)

Dydd Sul 26 Mai i Iau 30 Mai 2024

Pererindod: Ffordd Dewi Sant (WPPW)

Guided Pilgrimage – Ymunwch â grŵp bach o bererinion am bererindod 5 noson / 6 diwrnod ar hyd Llwybr Pererinion Wexford-Sir Benfro yng Nghymru (Camau 6-9). Rydych chi’n aros mewn gwahanol arosfannau dros nos (mae bagiau’n cael eu trosglwyddo) wrth i chi wneud eich ffordd ar hyd Llwybr Arfordir Sir Benfro, un o’r llwybrau arfordir gorau yn y byd (Lonely Planet) o Wdig i Dyddewi.

Cymru

Camau 6-9 (Wdig i Dyddewi)

Sul 09 – Gwe 14 Mehefin 2024

Pererindod: Ffordd Dewi Sant (WPPW)

Guided Pilgrimage – Ymunwch â grŵp bach o bererinion am bererindod 5 noson / 6 diwrnod ar hyd Llwybr Pererinion Wexford-Sir Benfro yng Nghymru (Camau 6-9). Rydych chi’n aros mewn gwahanol arosfannau dros nos (mae bagiau’n cael eu trosglwyddo) wrth i chi wneud eich ffordd ar hyd Llwybr Arfordir Sir Benfro, un o’r llwybrau arfordir gorau yn y byd (Lonely Planet) o Wdig i Dyddewi.

Cymru

Camau 6-9 (Wdig i Dyddewi)

Llun 12 – Sadwrn 17 Awst 2024

DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Rydym eisoes wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau yn Wexford a Sir Benfro ac edrychwn ymlaen at gynnig llawer mwy. Gallwch fod ymhlith y cyntaf i wybod am ddigwyddiadau yn y dyfodol trwy gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr. Byddem wrth ein bodd i fod ar bererindod gyda chi.

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr

Byddwch y cyntaf i wybod am ddigwyddiadau tywys sy’n cael eu cynnig ar hyd y llwybr a’r holl ddatblygiadau diweddaraf wrth i ni anelu at lansiad y bererindod yn 2023.

logo

Credyd Llun Pennawd – Karel Jasper

Subscribe To Our E-News

Keep up to date with news from the pilgrimage route. 

You have Successfully Subscribed!