pererinion yn sir benfro

DIGWYDDIADAU

Pererinion yn Abereiddi

Mwy o Ddigwyddiadau yn cael eu Ychwanegu

Mae llawer yn digwydd o amgylch llwybr y bererindod. Nid yn unig mae sgyrsiau a phererindodau undydd wedi’u trefnu gan y Tîm Pererindod ond fe welwch isod hefyd wybodaeth am bererindod aml-ddiwrnod yn Wexford a Sir Benfro.

Os ydych yn darparu unrhyw fath o weithgaredd o natur pererindod ar neu gerllaw PPCC, cysylltwch â ni a rhowch wybod i ni am y trefniadau ac rydym yn hapus i gynnwys eich digwyddiad ar y tudalennau hyn.

Pererindod: Ffordd Dewi Sant (WPPW)

Pererindod Dan Arweiniad – Ymunwch â grŵp pererinion bach am bererindod 5 noson / 6 diwrnod ar hyd Llwybr Pererinion Wexford-Sir Benfro yng Nghymru (Camau 6-9). Rydym yn aros mewn llety cyfforddus ar hyd y llwybr ac mae’r holl brydau bwyd a threfniadau teithio wedi’u cynnwys gan adael lle i chi fwynhau’ch pererindod yn llawn ar hyd Llwybr Arfordir Penfro. Archebu nawr.

Cymru

Camau 6-9 (Wdig i Dyddewi)

Llun – Sadwrn 20-25 Awst 2023

Pererindod: Ffordd Dewi Sant (WPPW)

Waterford Camino – Ymunwch â grŵp pererinion ar gyfer pererindod 4 noson / 5 diwrnod ar hyd Llwybr Pererinion Wexford-Sir Benfro yng Nghymru (Camau 6-9). Bydd eich llety yn Nhyddewi a phob dydd byddwch yn cerdded ar hyd Llwybr Arfordir Sir Benfro, un o’r llwybrau arfordir gorau yn y byd (Lonely Planet).

Cymru

Camau 6-9 (Wdig i Dyddewi)

Sul – Iau 24-28 Medi 2023

DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Rydym eisoes wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau yn Wexford a Sir Benfro ac edrychwn ymlaen at gynnig llawer mwy. Gallwch fod ymhlith y cyntaf i wybod am ddigwyddiadau yn y dyfodol trwy gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr. Byddem wrth ein bodd i fod ar bererindod gyda chi.

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr

Byddwch y cyntaf i wybod am ddigwyddiadau tywys sy’n cael eu cynnig ar hyd y llwybr a’r holl ddatblygiadau diweddaraf wrth i ni anelu at lansiad y bererindod yn 2023.

logo

Credyd Llun Pennawd – Karel Jasper

Subscribe To Our E-News

Keep up to date with news from the pilgrimage route. 

You have Successfully Subscribed!