ystafell wely

LLETY

Chwilio am lety? Gweler isod a dewch yn ôl yma yn fuan am ddiweddariadau.

Ydych chi’n ddarparwr llety? Defnyddiwch y ddolen isod i ymuno â’n rhwydwaith.

PILGRIM HOST / PILGRIM HOST PLUS

Mae’r eiddo a welir ar ein gwefan wedi ymrwymo’n yn llwyr iâ natur pererindod. Mae rhai yn darparu gwasanaethau a chyfleusterau sydd wedi’u teilwra’n arbennig ar gyfer pererinion ac a argymhellir gan WPPW fel Pilgrim Host Plus.

NODDFA

Cynnig unigryw o lety cost isel drwy groesawu pererinion i galon cymunedau. Gall hyn olygu aros mewn neuadd eglwys, neu eglwys ei hun. Mae pob eiddo yn wahanol ac yn cynnig yr hyn sydd ar gael am ffi fechan. Ewch i wefan BPT am ragor o wybodaeth.

Pilgrim Host Plus

Y Llety a Argymhellir Fwyaf i Bererinion

Golygfa o Fferm Penrhiw

Fferm Penrhiw

Cymal 6 / Wdig
Ffôn: +44 (0) 7875 219746
E-bost: alan@penrhiwfarm.co.uk
Gwefan: www.facebook.com/penrhiwfarmbnb/
4 ystafell
Y bwyd agosaf: Ar y safle (ar gais)

Pilgrim Host

Llety Arall a Argymhellir i Bererinion

pwll therapi hydro

Gwesty Clayton Whites

Cymal 3-4 / Wexford
Ffôn: +353 (0) 53 9122311
E-bost: info@claytonhotels.com
Gwefan: www.claytonwhiteshotel.com
160 o ystafelloedd
Y bwyd agosaf: Ar y safle

Golygfa o'r awyr o Westy'r Ivybridge

Gwesty Ivybridge

Cymal 6 / Wdig
Ffôn: +44 (0) 1348 875366
E-bost: ivybridge5366@aol.com
Gwefan: ivybridgeguesthouse.co.uk
14 ystafell
Y bwyd agosaf: Ar y safle (ar gais)

Byngalo trwy'r giât

Cwmwdig Cwtch

Llwyfan 6-7 / Abereiddi
Ffôn: +44 (0) 1348 831434
E-bost: andrewcwmwdig@aol.com
Gwefan: www.cwmwdigcwtch.co.uk
3 ystafell
Y bwyd agosaf: Ar y safle (ar gais)

Pabell gromen

Glampio Preseli

Cam 7 / ger Mathri
Ffôn: +44 (0) 1348 837709
E-bost: hello@preseliglamping.co.uk
Gwefan: www.preseliglamping.co.uk
1 glampio / 14 llain pebyll
Y bwyd agosaf: Ar y safle

Caerhafod Lodge

Caerhafod Lodge

Cymal 7 / Llanrhian
Ffôn: +44 (0) 1348 837859
E-bost: caerhafod@aol.com
Gwefan: www.caerhafod.co.uk
5 ystafell
Y bwyd agosaf: 1.5 kms

Gwely gyda thywelion wedi'u plygu

Bythynnod Gwledig Tyddewi

Cymal 8 / Tyddewi
Ffôn: +44 (0) 1437 729248
E-bost: info@stdavidscountrycottages.co.uk
Gwefan: www.stdavidscountrycottages.co.uk
2 Bythynnod
Bwyd agosaf: Hunanarlwyo

Ty Ramsey

Ty Ramsey

Cymal 9 / Tyddewi
Ffôn: +44 (0) 1437 720321
E-bost: aros@ramseyhouse.co.uk
Gwefan: www.ramseyhouse.co.uk
4 ystafell
Y bwyd agosaf: 400m

gwesty dewi croes

Gwesty St Davids Cross

Cymal 9 / Tyddewi
Ffôn: +44 (0) 1437 720387
E-bost: info@stdavidscrosshotel.co.uk
Gwefan: www.stdavidscrosshotel.co.uk
16 ystafell
Y bwyd agosaf: Ar y safle

Cegin

Clwb Gwyliau Tyddewi

Cymal 9 / Tyddewi
Ffôn: +44 (0) 7975567609
E-bost: elaineprice@btconnect.com
Gwefan: gwrandoymorstdavids.co.uk
Ystod o fflatiau
Y bwyd agosaf: yn amrywio

Bwthyn Tower Hill

Bwthyn Tower Hill

Cymal 9 / Tyddewi
Ffôn: +44 (0) 208 994 7793
E-bost: stay@cottage-stdavids.co.uk
Gwefan: cottage-stdavids.co.uk/
Bwthyn 2 ystafell wely
Y bwyd agosaf: 50m

Llety Arall

(edrychwch hefyd ar wefannau fel booking.com)

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr

Byddwch y cyntaf i wybod am ddigwyddiadau tywys sy’n cael eu cynnig ar hyd y llwybr a’r holl ddatblygiadau diweddaraf.

logo

Subscribe To Our E-News

Keep up to date with news from the pilgrimage route. 

You have Successfully Subscribed!