dyn yn edrych allan i'r môr

PECYN CYFRYNGAU

logo

Ffordd y Pererinion Wexford-Sir Benfro.

DATGANIAD I’R WASG

I’w ddefnyddio ar unwaith

Mae taith bererindod i safle cysegredig wedi bod yn draddodiad Celtaidd bywiog ers y cyfnod Cristnogol cynnar. Mae un o’r llwybrau hynafol hyn – Ffordd y Pererinion Wexford-Sir Benfro – bellach yn cael ei ailgyflwyno i gysylltu safle mynachaidd Gwyddelig cynnar yn Ferns, Sir Wexford â Thyddewi yn Sir Benfro. Pan fydd y llwybr llawn wedi’i adfer, bydd cerddwyr yn dilyn llwybr wedi’i gyfeirio’n llawn ar lwybrau cyfriniol a sathrwyd gan Sant Aidan o Iwerddon a Dewi Sant o Gymru. Gan gymryd 9 diwrnod i’w gwblhau, bydd y llwybr yn llawn straeon o sawl cyfnod yn hanes Iwerddon a Chymru. Mae’n cynnig 5 cymal diddorol yn Wexford a 4 diwrnod swynol yn Sir Benfro, gyda chyfle i groesi ôr Iwerddon rhwng y ddwy ran.

Dywedodd Guy Hayward, cyfarwyddwr y British Pilgrimage Trust, sef y sefydliad arweiniol yn y bartneriaeth y tu ôl i’r llwybr newydd, “Rydyn ni yng nghamau cynnar y prosiect hirdymor hwn, ond mae ein tîm eisoes wedi creu llwybr diddorol sy’n pontio dwy ochr Môr Celtaidd. Mae’n ychwanegu lefelau pellach o ystyr i lwybr arfordir Penfro sydd eisoes ymhlith y gorau yn y byd, ac mae nifer o safleoedd treftadaeth ddiwylliannol yn dod â’r daith drwy Sir Wexford yn fyw – mae hon yn daith gerdded i bererinion y bydd llawer yn ei mwynhau ac yn ei gwerthfawrogi am genedlaethau.”

Mae Iain Tweedale yn gyn bennaeth darlledu ar-lein yn BBC Cymru, yn gyfarwyddwr Journeying, (un o’r sefydliadau partner y tu ôl i’r llwybr), ac yn aelod o grŵp llywio’r llwybr newydd. Mae’n esbonio: “Bydd y llwybr newydd yn mynd o Ferns yn Sir Wexford, sef prifddinas hynafol De-ddwyrain Iwerddon, i lawr yr arfordir i Rosslare. Yna, gall pobl neidio ar y fferi a chroesi draw i Abergwaun. Yna, byddan nhw’n cerdded o Abergwaun i lawr i Dyddewi, sef tua 160 cilometr i gyd”.

“Y gobaith yw y bydd yr ymwelwyr ychwanegol yn rhoi hwb i fusnesau lleol ar adegau tawelach o’r flwyddyn. Mae gennym ni gynllun pum mlynedd i wneud hwn yn llwybr arwyddocaol. Rydyn ni’n disgwyl o fewn pum mlynedd y bydd tua 4,000-5,000 ar y llwybr bob blwyddyn,” meddai Mr Tweedale.

Mae’r wefan newydd ( https://wexfordpembrokeshirepilgrimway.org ) yn darparu mapiau cynhwysfawr a chanllawiau cam wrth gam i ymwelwyr drwy ein partner mapio, Outdoor Active. Rydym hefyd yn falch iawn o gyflwyno ein canllaw sain, a ysgogir ar hyd y llwybr gan ddata GPS, gyda cherddoriaeth, straeon a gwybodaeth arall. Mae hon yn nodwedd unigryw dros lwybr mor hir.

Diwedd

AM RAGOR O WYBODAETH:

David Pepper (Swyddog Pererindod Sir Benfro) 07985339009
E-bost: david@britishpilgrimage.org

Eoghan Greene (Swyddog Prosiect, Cysylltiadau Hynafol) 087 3386005
E-bost: Eoghan.Greene@wexfordcoco.ie

NODIADAU I GYNHYRCHWYR/GOLYGYDDION RHAGLENNI

Yn ne-ddwyrain Iwerddon a de-orllewin Cymru, mae traddodiad cadarn yn sôn am Sant Aidan, a aned yn Iwerddon, yn teithio dros y môr i astudio o dan Dewi Sant, nawddsant Cymru. Yna, cafodd Aidan y dasg arbennig o gadw gwenyn ar gyfer cychod gwenyn Dewi.
Cystal oedd ei berthynas â’r gwenyn, pan oedd ar fin dychwelyd o’r diwedd i Iwerddon, heidiodd y gwenyn ar fwrdd ei long. Gan weld bod perthynas arbennig wedi datblygu rhwng y gwenyn ac Aidan, rhoddodd Dewi y gwenyn iddo. Yn ôl yn Wexford, sefydlodd y sant Gwyddelig fynachlog enwog yn Ferns, lle ffynnodd y gwenyn. Felly, crëewyd cwlwm gydol oes rhwng y ddau ddyn sanctaidd, gyda Dewi yn ymweld â Wexford yn ddiweddarach ac yn gadael ei ôl ar draws y dirwedd. Mae’r llwybr newydd yn dathlu’r berthynas rhwng y ddau sant Celtaidd enwog.

Partneriaid sy’n ymwneud â datblygu Ffordd y Pererinion Wexford-Sir Benfro:

British Pilgrimage Trust: https://britishpilgrimage.org

Pilgrim Paths Ireland: https://www.pilgrimpath.ie/

Journeying: https://www.journeying.co.uk

Guided Pilgrimage: https://www.guidedpilgrimage.co.uk

Cysylltiadau Hynafol: https://ancientconnections.org/

Gellir defnyddio’r delweddau isod wrth hyrwyddo Ffordd y Pererinion Wexford–Sir Benfro. Maent yn 1920px x 1280px (1280px x 1920px ar gyfer portread) ond cysylltwch â ni os oes angen delweddau cydraniad uchel neu feintiau mwy arnoch. Mae rhagor o ddelweddau i’w gweld ar wefan British Pilgrimage Trust yma – https://britishpilgrimage.org/portfolio/wexford-pembrokeshire-pilgrim-way/ .

pobl ag adfeilion abaty rhedyn
Tulach ynSolais
Parc Treftadaeth
arwydd
pererinion ar yr arfordir
llwybr yr arfordir
dewi sant
dewi sant
pobl ag adfeilion abaty rhedyn
arwydd
logo

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr

Byddwch y cyntaf i wybod am ddigwyddiadau tywys sy’n cael eu cynnig ar hyd y llwybr a’r holl ddatblygiadau diweddaraf wrth i ni anelu am lansiad pererindod yn 2023.

logo

Credyd Llun Pennawd – Karel Jasper

Subscribe To Our E-News

Keep up to date with news from the pilgrimage route. 

You have Successfully Subscribed!