Grŵp Camino Waterford

BWYD A SIOPAU

Chwilio am fwyd a diod ar hyd y llwybr? Gwiriwch yn ôl yma yn fuan am ddiweddariadau.

Ydych chi’n ddarparwr lletygarwch? Defnyddiwch y ddolen isod i ymuno â’n rhwydwaith.

Bwyd a Siopau

Logo Castell Johnstown

Cam 3 / Atyniad a Chaffi: Mae Ystâd, Amgueddfa a Gerddi Castell Johnstown yn cynnig llawer o ddiddordeb i’r ymwelydd gyda Chastell arddull neo-Gothig – a gyflwynir gyda chymorth Daniel Robertson, Amgueddfa Amaethyddol Iwerddon a gerddi helaeth wedi’u tirlunio, sy’n ymestyn dros 120 erw . Mae’r ystâd gyfan yn gwbl hygyrch ac mae tiroedd y castell yn gartref i ardd furiog drawiadol, yn ogystal â gwenynfa enwog gan fod yr hinsawdd heulog yn ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer lluosogi gwenyn. Mae’r Peacock Cafe yn cynnig amrywiaeth dda o fwydydd poeth ac oer o fewn y ganolfan ymwelwyr eang a modern.

Logo Ymddiriedolaeth y Môr

Cam 6 / Aquarium & Cafe: Wedi’i lleoli yn Ocean Lab yn Wdig, mae’r Sea Trust yn elusen sydd wedi ymrwymo i ymchwil, cadwraeth ac addysg bywyd gwyllt morol lleol. Mwynhewch ymweliad ag Acwariwm Môr Môr ac yna ymlacio yn y caffi neu bori drwy’r siop anrhegion. Maent hefyd yn cynnig saffaris glan y môr, profiadau VR ac ystafell ddarganfod morol. Gallant ateb eich holl gwestiynau am y bywyd gwyllt morol a chynnig gwybodaeth am rywogaethau a welwyd yn lleol.

Logo pupur

Cam 6 / Bwyty: Mae Peppers yn fwyty teuluol ac yn lleoliad ar gyfer digwyddiadau diwylliannol yng nghanol Abergwaun. Rydym yn croesawu pererinion o archebion unigol i grwpiau bach neu fawr a gallwn gynnig noson wedi’i theilwra’n unigryw at ddant pawb sy’n teithio ar eu taith ar Lwybr Pererinion Wexford-Sir Benfro. http://www.peppers-hub.co.uk/

Logo Melin Tregwynt

Cam 6-7 / Caffi a Siop a Melin: Melin wlân fechan wedi’i gwyngalchu yn y coetir, Melin Tregwynt yw diwedd Cam 6 a dechrau Cam 7. Pan fyddwch yn galw i mewn gallwch weld y gwyddiau enfawr yn plethu’r dyluniadau lliwgar a chwaethus; gallwch fwynhau hanes yr hen olwyn ddŵr a threftadaeth o’r 17eg Ganrif; gallwch brynu blancedi a mwy i fynd adref gyda chi a mwynhau te a phice ar y maen yn y caffi.

Logo Ship Inn Trefin

Cam 7 / Tafarn: Y Ship Inn Mae Trefin yn dafarn 240 oed ym mhentref arfordirol Trefin, gydag awyrgylch cyfeillgar, tanau rhuo, golygfeydd o’r dyffryn, cwrw lleol a phrydau ffres wedi’u coginio. Mae ar lwybr swyddogol WPPW mewn gwirionedd felly mae’n fan stopio gwych ar gyfer cinio neu swper neu ddim ond am ddiod ar hyd y ffordd. Mae hefyd yn darparu cefnogaeth hanfodol i’r rhai sy’n aros yn Hostel yr Hen Ysgol neu lety arall yn yr ardal. Argymhellir archebu pryd gyda’r nos.

Logo Siop Fferm Paddock

Cam 7 / Siop Fferm: Mae Siop Fferm Paddock yn cynnig amrywiaeth drawiadol o gynnyrch lleol gyda’r tagline ‘o’n pridd i’ch platiau’. Bydd cynnyrch ffres yn dibynnu ar y tymor ond mae dewis eang o ffrwythau a llysiau i fara i jamiau a siytni. Ychydig oddi ar y llwybr ond mae’n werth ymweld ag ef os yw’ch llety yn yr ardal a bod gennych gludiant.

Logo Bragdy Ffermdy

Cam 8-9 / Bragdy: Ni allwch brynu cwrw sydd wedi’i dyfu’n fwy lleol nag yn yr Old Farmhouse Brewery . Tyfir yr haidd ar y fferm a daw’r dŵr a ddefnyddir o’r ffynnon fferm leol, Ffynnon Dewi. Mae’r brag hefyd yn cael ei felysu gan fêl o gychod gwenyn ar y fferm felly mae’n brofiad cartref gyda manteision amgylcheddol gwych hefyd. Gwiriwch eu gwefan am oriau agor.

Logo Siop y Gadeirlan

Cam 9 / Caffi a Siop: Mae gennym amrywiaeth hyfryd o anrhegion unigryw i gyd wedi’u gwneud gan artistiaid a gwneuthurwyr lleol. Mae ein caffi yn gweini bwydlen o ffynonellau lleol, te a choffi a chacennau ffres. Sefydlodd Dewi Sant ei gymuned ar lan afon Alun yn y 6g ganrif a daeth ei eglwys yn ganolbwynt cymuned, addysg, a masnach. Heddiw yn yr 21ain ganrif, mae Tŷ’r Gadeirlan yn ceisio cyflawni’r traddodiad hwn i fod yn ganolbwynt cymunedol yng nghanol y ddinas gan gofio geiriau olaf Dafydd i ni: byddwch lawen, cadwch y ffydd, gwnewch y pethau bychain. https://www.stdavidscathedral.org.uk

Logo lliwgar ar gyfer caffi pererinion
Cam 9 / Caffi: Rydym yn darparu brecwast, cinio, byrbrydau, cacennau, diodydd poeth ac oer. Rydym ar agor o 9.30 – 3.30/4pm, 7 diwrnod yr wythnos, 50 wythnos y flwyddyn. Mae gennym gaffi gofod agored mawr ac ardal awyr agored agored, rhai yn gysgodol, i ffwrdd o’r ffordd sy’n cynnig ychydig o dawelwch. Rydym hefyd yn croesawu anifeiliaid! Cŵn yn bennaf ond newydd gael ein ffured cyntaf! Rydym yn hapus i ail-lenwi poteli dŵr ac mae gennym Wi-fi am ddim ar y safle. Mae’r ganolfan groeso drws nesaf hefyd felly mae gennym ni gyfoeth o wybodaeth leol i’w chynnig. Ebost: pembrokeshirelarder@hotmail.com / Tel: 01437723290

Bydd mwy o siopau a mannau gwerthu bwyd yn dod yn fuan. Gwiriwch yn ôl am ddiweddariadau.

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr

Byddwch y cyntaf i wybod am ddigwyddiadau tywys sy’n cael eu cynnig ar hyd y llwybr a’r holl ddatblygiadau diweddaraf wrth i ni anelu am lansiad pererindod yn 2023.

logo

Subscribe To Our E-News

Keep up to date with news from the pilgrimage route. 

You have Successfully Subscribed!