Pwyntio at fap

CANLLAWIAU MAPIO DIGIDOL

Gan fod y rhan fwyaf o bobl yn y DU bellach yn cario ffonau clyfar gyda sglodion GPS ynddynt, mae wedi gwneud mapio digidol yn hawdd, yn rhad ac yn ddibynadwy yn y lleoedd mwyaf anghysbell hyd yn oed. Mae hyn oherwydd nad oes angen signal ffôn arnoch i alluogi GPS felly mae’n gweithio bron ym mhobman.

Y brif anfantais o ddefnyddio’ch ffôn clyfar ar gyfer mapio digidol yw ei fod yn tynnu’n fawr o fatri eich ffôn. Fodd bynnag, mae yna nifer o ffyrdd y gallwch gyfyngu ar hyn:

– Diffoddwch WiFi a Bluetooth ond gallwch chi adael data symudol ymlaen i barhau i dderbyn galwadau / negeseuon.
– Diffoddwch ddata symudol ar gyfer unrhyw apiau nad oes eu hangen arnoch yn ystod eich taith gerdded a fydd yn eu hatal rhag diweddaru a defnyddio pŵer.
– Cariwch becyn batri allanol gyda chi fel copi wrth gefn.
– Rydym bob amser yn argymell cario map papur gyda chi hefyd (rhag ofn!).

 

Ap Llywio Gweithredol Awyr Agored

Yn WPPW, rydym wedi ymuno ag Outdoor Active sy’n darparu un o’r apiau llywio gorau ar y farchnad. Mae’r fersiwn rhad ac am ddim o’r ap yn cynnig Map Stryd Agored ynghyd ag ymarferoldeb canllaw sain (system arweiniad llais tro-wrth-dro a’n Canllaw Sain o olygfeydd, sylwadau a cherddoriaeth ar hyd y llwybr sydd wedi’i uwchlwytho’n arbennig).

Fodd bynnag, am danysgrifiad blynyddol o £24.99 byddwch yn cael bonws ychwanegol mapiau Topo Premium yn Iwerddon a’r DU i raddfa o 1:25 neu 1:50. Mae yna hefyd system Buddy Beacon ardderchog lle mae eraill rydych chi’n dewis cysylltu â nhw yn gallu gweld ble rydych chi ar hyd y llwybr.

Dyma rai dolenni a allai fod yn ddefnyddiol i chi:

Gwefan Outdoor Active
Cyfarwyddiadau lawrlwytho GPX
Cyfarwyddiadau Buddy Beacon
Cyfarwyddiadau Canllaw Sain

Ond mae yna nifer o apiau llywio rhagorol eraill ar y farchnad ac efallai bod gennych chi’ch ffefryn eisoes. Gellir lawrlwytho’r ffeil GPX o’r wefan hon (cliciwch y botwm Dysgu Mwy ar unrhyw un o’n mapiau llwybr ar y wefan ac fe welwch y botwm lawrlwytho GPX ar frig y sgrin nesaf sy’n ymddangos). Yna gellir mewnforio hwn i’ch ap dewisol.

Cysylltwch â ni os byddwch chi’n dod ar draws unrhyw broblemau wrth sefydlu llywio da. Rydym yn hapus i helpu lle bynnag y gallwn.

Ein Canllaw Sain

Os ydych chi’n bwriadu cerdded y llwybr ar eich pen eich hun ac nad ydych chi eisiau colli unrhyw un o’r golygfeydd a’r straeon ar y llwybr yna gallwch chi lawrlwytho ein Canllaw Sain i’ch ffôn symudol a bydd gennych chi ganllaw rhithwir gyda chi i gyd. ffordd. Mae Iain Tweedale yn dywysydd arbenigol ar y llwybr ac mae ganddo gyfoeth o straeon, mewnwelediadau, caneuon, cerddi a myfyrdodau sy’n chwarae’n awtomatig pan fyddwch chi’n cyrraedd y lleoliad hwnnw. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw picio yn eich blaguryn.

Dyma sut y gallwch gael mynediad iddo:

Ar y Llwybr (Ffôn Clyfar)

Dadlwythwch yr ap Outdoor Active ac yna creu cyfrif. Ewch i’r dudalen we ar gyfer y llwyfan ar ein gwefan a chliciwch ar ‘Open Map in Outdooractive App’. PWYSIG – sicrhewch fod y canllaw sain wedi’i alluogi ar yr ap Outdoor Active (ewch i Map – gweler y clustffonau ar y dde – cliciwch i alluogi ac mae dot gwyrdd bach ar yr eicon yn dangos ei fod wedi’i droi ymlaen). Yna pan fyddwch chi’n dod mewn ystod o unrhyw glipiau sain, byddant yn chwarae’n awtomatig neu gallwch glicio ar yr eiconau Highlight neu’r eiconau Headset sy’n dangos ar y map.

Gartref (Ffôn Clyfar neu Gyfrifiadur)

Gallwch hefyd wrando ar y sain yn uniongyrchol o’r wefan hon hyd yn oed pan nad ydych ar y llwybr ei hun. Ar fap pob cam fe welwch chi uchafbwyntiau cliciadwy. Mae gan y rhan fwyaf o’r rhain ffeil sain ynghlwm felly y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw clicio eto i gyrraedd y sain ac yna gwrando.

Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau’r nodwedd unigryw hon. Rhowch wybod i ni am eich profiad. Dyma rai enghreifftiau o’r hyn y byddwch yn dod ar ei draws:

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr

Byddwch y cyntaf i wybod am ddigwyddiadau tywys sy’n cael eu cynnig ar hyd y llwybr a’r holl ddatblygiadau diweddaraf wrth i ni anelu am lansiad pererindod yn 2023.

logo

Credyd Llun Pennawd – Ffilmiau Mother Goose

Subscribe To Our E-News

Keep up to date with news from the pilgrimage route. 

You have Successfully Subscribed!