Cegin Hostel Hen Ysgol

HOSTEL YR HEN YSGOL

Ardal:
Stage 7, Trefin

Ystafelloedd gwely:
6

Pris:
Gwerth da

Bwyd:
Gerllaw

llwybr:
Ar y ffordd

Ystafell Hostel yr Hen Ysgol
Seddi cyfforddus Hostel yr Hen Ysgol
Ystafell Hostel yr Hen Ysgol

Mae Hostel yr Hen Ysgol yn gartref perffaith i bererinion wedi’i leoli ar y llwybr, yng nghanol pentref Trefin. Mae yna 6 ystafell wely sy’n cysgu rhwng 2 a 7 felly mae’n ddelfrydol ar gyfer sengl, cyplau neu deuluoedd / grwpiau. Mae gan bob un o’r ystafelloedd gwely ei chawod en-suite ei hun ac mae toiledau a rennir ar hyd y coridor.

Mae’n gartref di-ffrils oddi cartref gyda chegin hynod o stociedig gyda bwyd ar gyfer brecwastau hunan-wneud ac mae ardal eistedd gyffyrddus gerllaw’r gegin. Mae perchnogion yr hostel hefyd yn berchen ac yn rhedeg y Ship Inn 200 mlwydd oed yn Nhrefin gyda bwyd ardderchog felly mae gennych chi hefyd rywle ar gyfer swper. Argymhellir eich bod yn archebu bwrdd yn ystod y misoedd prysur. Gan ei fod yn werth mor wych, mae OSH yn ddewis da ar gyfer arhosiad hirach yn yr ardal.

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr

Byddwch y cyntaf i wybod am ddigwyddiadau tywys sy’n cael eu cynnig ar hyd y llwybr a’r holl ddatblygiadau diweddaraf.

logo

Subscribe To Our E-News

Keep up to date with news from the pilgrimage route. 

You have Successfully Subscribed!