Cyfeirbwyntio yn Dechrau

Cyfeirbwyntio yn Dechrau

Cadwch olwg am y crwneli newydd ar hyd y llwybr Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod bellach yn gosod cyfeirbwyntiau ar Ffordd Pererinion Wexford-Sir Benfro ar yr ochr Gymreig. Mae’r rhan fwyaf o’r llwybr yng Nghymru ar hyd Llwybr Arfordir Sir Benfro trawiadol a bydd...
Dathlu Dydd Gwyl Dewi

Dathlu Dydd Gwyl Dewi

Daeth criw bach o bererinion ar hyd Llwybr Pererinion Wexford-Sir Benfro i gyrraedd Tyddewi ar gyfer dathliadau Dydd Gŵyl Dewi. Er gwaetha’r oerfel a’r gwynt brau, ymgasglodd tyrfa dda yn Ffynnon Santes Non ar gyfer bendith traddodiadol Dydd Gŵyl Dewi. Aethom ymlaen...
Dathlu Gwledd Sant Aidan

Dathlu Gwledd Sant Aidan

Perfformiwyd seremoni ddefod ddŵr syml a thwymgalon yn Swydd Wexford a Sir Benfro yr wythnos ddiwethaf i anrhydeddu Gŵyl Aidan Sant sy’n disgyn ar 31 Ionawr. Trefnwyd y seremoni yn Ferns gan Brosiect Treftadaeth Rhedyn o’r enw ‘Etifeddiaeth Sant:...
DATGANIAD I’R WASG – Rhagfyr 2022

DATGANIAD I’R WASG – Rhagfyr 2022

Mae llwybr llwybr pererinion trawswladol newydd wedi’i gyflwyno’n ddiweddar yn Abergwaun, Gogledd Sir Benfro cyn tŷ llawn. Gan ddathlu’r cysylltiadau Celtaidd hynafol rhwng Iwerddon a Chymru, bydd Llwybr Pererinion Wexford-Sir Benfro yn cysylltu safle mynachaidd...

Subscribe To Our E-News

Keep up to date with news from the pilgrimage route. 

You have Successfully Subscribed!