Cyfeirbwyntio yn Dechrau

Cyfeirbwyntio yn Dechrau

Cadwch olwg am y crwneli newydd ar hyd y llwybr Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod bellach yn gosod cyfeirbwyntiau ar Ffordd Pererinion Wexford-Sir Benfro ar yr ochr Gymreig. Mae’r rhan fwyaf o’r llwybr yng Nghymru ar hyd Llwybr Arfordir Sir Benfro trawiadol a bydd...
DATGANIAD I’R WASG – Mawrth 2023

DATGANIAD I’R WASG – Mawrth 2023

Llwybr pererindod newydd gyda’r gwanwyn yn ei gam Roedd Llwybr Pererinion newydd cyffrous Wexford-Sir Benfro yn un o’r pynciau a drafodwyd mewn symposiwm pererindod rhyngwladol mawr a hwyluswyd gan Ancient Connections a gynhaliwyd ar Fawrth 11 a 12 yng Ngwesty...
Dathlu Dydd Gwyl Dewi

Dathlu Dydd Gwyl Dewi

Daeth criw bach o bererinion ar hyd Llwybr Pererinion Wexford-Sir Benfro i gyrraedd Tyddewi ar gyfer dathliadau Dydd Gŵyl Dewi. Er gwaetha’r oerfel a’r gwynt brau, ymgasglodd tyrfa dda yn Ffynnon Santes Non ar gyfer bendith traddodiadol Dydd Gŵyl Dewi. Aethom ymlaen...
DATGANIAD I’R WASG – Chwefror 2023

DATGANIAD I’R WASG – Chwefror 2023

Bydd Llwybr Pererinion newydd cyffrous Wexford-Sir Benfro yn un o’r pynciau a drafodir mewn symposiwm pererindod mawr a gynhelir ar Fawrth 11 a 12 yng Ngwesty’r Riverside, Enniscorthy, Co Wexford. Dan y teitl, “Pererindod Heddiw – Llwybrau at Gymunedau Ffyniannus a...
Dathlu Gwledd Sant Aidan

Dathlu Gwledd Sant Aidan

Perfformiwyd seremoni ddefod ddŵr syml a thwymgalon yn Swydd Wexford a Sir Benfro yr wythnos ddiwethaf i anrhydeddu Gŵyl Aidan Sant sy’n disgyn ar 31 Ionawr. Trefnwyd y seremoni yn Ferns gan Brosiect Treftadaeth Rhedyn o’r enw ‘Etifeddiaeth Sant:...

Subscribe To Our E-News

Keep up to date with news from the pilgrimage route. 

You have Successfully Subscribed!